Your browser does not support JavaScript!
華夏科技大學-校務研究中心
華夏科技大學校務研究中心  新北市中和區工專路111號 電話:(02)-89415100 信箱:jeok70@cc.hwh.edu.tw
問卷施測平台專區

♦♦  目前施測問卷調查  ♦♦

 

107學年度辦理畢業生學習滿意度問卷調查

 

日間部畢業生: →    ~請按此連結~   

                         

進修部畢業生:   ~請按此連結~   

                                                            

 

♦♦  歷年施測問卷調查  ♦♦

 

 

106學年度 [ 2020-04-13 ]
 
105學年度 [ 2020-04-13 ]
 
104學年度 [ 2020-04-13 ]